Weiss Manfrédtól a XXI. századig
 
CSEPEL MŰVEK

 

 

 

Fogaskerék, 1960. augusztus 26.

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK A TRANSZFORMÁTORGYÁRAT

Új termelőüzem épült Csepelen. A dolgozók áldozatkész erőfeszítésével, a KISZ nagyértékű, önkéntes munkájának segítségével. A társadalmi összefogásnak ezt a nagy eredményét, a felépült új Transzformátorgyárat egy nappal augusztus 20-a előtt adták át a kollektíva szocialista megőrzésére.

Az ünneplőbe öltözött gyár hatalmas csarnokában néhány perccel tizenegy óra után kezdődött meg az impozáns avató-ünnepség. Az elnökségben foglalt helyet Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Piszter István, a KISZ Központi Bizottságának tagja, Karsay Ferenc, a XXI. kerületi párt-végrehajtóbizottságá-nak titkára, Horgos Gyula, kohó és gépipari miniszterhelyettes, Végh Károly, a XXI. kerületi tanács VB-elnöke, Molnár Ernő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Csepel Vas- és Fémművek párt-végrehajtóbizottságának első titkára, Komjáthy László, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója, Koltai Tibor, a Csepel Művek szakszervezeti területi bizottságának elnökhelyettese és Szigeti György, a Csepel Művek KISZ-bizottságának titkára.
A néhányszavas elnöki megnyitó után Komjáthy László vezérigazgató mondott beszédet:
- Valahányszor új üzem születik az országban, mindnyájan örömmel és várakozással tekintünk feléje - mondotta bevezetőben. Most azonban, amikor szűkebb hazánk, a Csepel Művek gazdagodik egy ilyen impozáns létesítménnyel, az alkotók öröme és a gazda felelőssége is eltölt bennünket.

Társadalmi összefogással

Komjáthy elvtárs ezután arról beszélt, hogyan került sor a Transzformátorgyár felépítésére, kik nyújtottak segítséget ennek a nagyjelentőségű üzemnek létrehozásában. A továbbiakban hangsúlyozta: ki kell emelni a Csepel Művek KISZ-szervezetének érdemeit. A Transzformátorgyár építési munkálatai a KISZ-védnöksége alatt folytak. Úgyszólván valamennyi gyáregység fiataljai részt vállaltak a munkából. Az új gyárnak vannak olyan részei is, melyeket teljesen a KISZ-fiatalok építettek. Ezzel az ifjúság összefogásának és közösségszeretetének szép példája mutatkozott meg. Külön elismerést érdemelnek a Transzformátorgyár fizikai, műszaki és adminisztratív dolgozói, akik fáradhatatlanul dolgoztak a gyár felépítésében. Munkájuk eredményeként jött létre az ország legmodernebb transzformátorgyára.

Az első eredmények

- A beruházási munkák egész terjedelmére mintegy 109 millió forintot irányoztunk elő - mondotta Komjáthy elvtárs. - Ebből ez év végéig műszakilag megvalósul mintegy 85 millió. Az építkezésre fordított összegből kb. 4 millió forint szociális jellegű kiadás, mely kizárólag a dolgozók egészségügyi és munkakörülményeinek javítását szolgálja.
Az eddigi gyártásról szólva nem érdektelen megemlíteni, hogy a júliusban termelt transzformátorok összteljesítménye mintegy 19 ezer kW volt- Ezzel szemben a december hónapra előirányzott mennyiség teljesítménye mintegy 38 ezer kW. A fejlődésnek olyan üteműnek kell lenni, hogy ezt a célt elérjük. Az előállított transzformátorok minőségével kapcsolatban megállapítható, hogy az áttételmérésnél hibásnak bizonyult transzformátorok aránya májustól júliusig 7,1 százalékról 1,7 százalékra csökkent. Az olajpróbánál hibásnak bizonyuló termékek aránya azonban magas. Annak ellenére, hogy itt is tapasztalható némi javulás.

Kifogástalan minőségű transzformátorokat

Komjáthy elvtárs beszédében kiemelte: - az új Transzformátorgyár beindulásával kapcsolatban egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a népgazdaság fejlesztésén belül egyik legjelentősebb cél: a villamos energia előállításának egyre erősebb ütemű fokozása. Ennek következménye az ország transzformátor igényének növekedése. Ennek kielégítését iparpolitikánk Csepel bekapcsolásával szándékozik megoldani. 1965-re meg kell négyszerezni az ez évben termelt mennyiséget. Termelésünket azonban nemcsak mennyiségileg növeljük, hanem világviszonylatban is korszerű, kifogástalan transzformátorokat kell előállítanunk.
A transzformátorgyártás részbeni átvétele nemcsak azt a feladatot jelenti, hogy a jelenlegi konstrukciót - a gyártási metodikával együtt - áthozzuk Csepelre, hanem annál messzebbre kell tekintenünk. Olyan transzformátorok gyártását kell meghonosítanunk, amelyek csökkentett súllyal és kisebb veszteséggel is megfelelő teljesítményűek.

Korszerű norma és műszaki ügyvitel

A transzformátorgyártás technológiája mintegy 40 százalékban célgépekre épül. Így lehetőség van rá, hogy elég korszerű technológiával induljunk el, amit aztán a helyi adottságoknak megfelelően továbbfejleszthetünk.
Komjáthy elvtárs befejezésül a gazdaságos normán alapuló gazdálkodás problémáját vetette fel. Kihangsúlyozta: a vállalat vezetőinek oda kell hatni, hogy ez év végére korszerű normák legyenek. A beszámoló foglalkozott még a termelékenység kérdésével, a műszaki ügyvitel megszervezésével. Beszéde végén Komjáthy elvtárs nagy taps közben a kollektívának ünnepélyesen átadta a Transzformátorgyárat, nemcsak a termelőmunkára, hanem megőrzésre is.
Ezután Bacsik Pál, a Transzformátorgyár igazgatója mondott beszédet, majd ígéretet tett a kollektíva nevében, hogy a rájuk bízott nagyértékű társadalmi tulajdont a legjobb tudásuk szerint megőrzik, gondozzák és munkájuk eredményeivel gyarapítani fogják.
Az ünnepség részvevői ezután megtekintették a Transzformátorgyárat, s a vendégek szívélyes eszmecserét folytattak az ott dolgozó munkásokkal.

 

 
 
 
  --- Copyright 2005 --- www.csepelmuvek.hu --- Ajánlott felbontás: 800x600 ---